Двоен ромбо профил от сибирска лиственица А / В-качество

Подложната конструкция е необходима за вентилация на ламелите и съгласувана с движението при свиване и разширение от топлинните фактори.
Дебелина в мм     24
Ширина в мм     146
Дължина в мм     4000, 5100