Заоблен профил от смърч А / В-качество

Време за доставка: 1-2 седмици от дата на поръчка
Дебелина в мм     24
Ширина в мм     146
Дължина в мм     4000, 5000