Ромбо профил от сибирска лиственица A / B-качество, 30 °

Време за доставка: 1-2 седмици от дата на поръчка
Дебелина в мм     19, 24
Ширина в мм     68, 95
Дължина в мм     4000, 5100