Двоен ромбо профил от сибирска лиственица А / В-качество

Подложната конструкция е необходима за вентилация на ламелите и съгласувана с движението при свиване и разширение от топлинните фактори.
Дебелина в мм: 24
Ширина в мм: 146
Дължина в мм: 4000, 5100