Ромбо профил от сибирска лиственица A / B-качество, 30 °

Време за доставка: 1-2 седмици от дата на поръчка
Дебелина в мм: 19, 24
Ширина в мм: 68, 95
Дължина в мм: 4000, 5100